Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimai (technologijos mokslai).

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (2,0 et.)

Moksliniams tyrimams, susijusiems su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu, atlikti (technologijos mokslai).

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (1,5 et.)

1. Mokslinio darbo pobūdis: radiacinių procesų tyrimas branduoliniuose įrenginiuose (technologijos mokslai) (1,0 et.).
2. Mokslinio darbo pobūdis: šilumos perdavimo tyrimai panaudoto branduolinio kuro rinklių saugojimo etapuose, taikant trimatį skaitinį modeliavimą (0,5 et.)

Plazminių technologijų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: plazminių procesų ir technologijų taikymas aplinkosaugos srityje (technologijos mokslai).

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos perspektyvinės raidos tyrimai, ekonominis modeliavimas (socialiniai mokslai).

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2018 m. spalio 22 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.
Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Konkursai → atestacija arba www.lmt.lt → Institucijų skelbimai → Konkursai eiti pareigas → Lietuvos energetikos institutas.