Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

1) moksliniam darbui, susijusiam su branduolinių ir nebranduolinių energetinių įrenginių šilumos mainų ir hidrodinamikos procesų bei aplinkos taršos mažinimo tyrimais (technologijos mokslai) (1,0 et.);

2) moksliniam darbui, susijusiam su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga (technologijos mokslai) (1,0 et.).

Vandenilio energetikos technologijų centre (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: nanomedžiagų, skirtų vandenilio energetikos technologijoms ir fotokatalizės procesams sintezė, panaudojant fizikinio garinimo technologijas ir gautų struktūrų analizė panaudojant SEM, EDS, XRD, XPS, AES, GDOES paviršiaus ir tūrinių savybių analizės metodus (technologijos mokslai).

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: elektros energijos rinkų analizė ir modeliavimas (socialiniai mokslai).

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 26 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Konkursai → atestacija arba www.lmt.lt → Institucijų skelbimai → Konkursai eiti pareigas → Lietuvos energetikos institutas.