Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti moklso darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: Šilumos ir masės mainų bei degimo procesų skaitinis tyrimas diskretiniais elementais (technologijos mokslai).

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: atsinaujinančių išteklių panaudojimo ir energijos vartojimo planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo tyrimai (socialiniai mokslai).

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: kietojo biokuro degimo metu susidarančių junginių chemiliuminescencinis tyrimas (technologijos mokslai).

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2019 m. kovo 22 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Instituto veiklos dokumentai → Konkursų, atestacijos dokumentai arba www.lmt.lt → Konkursų skelbimų DB → Lietuvos mokslo ir studijų konkursų eiti pareigas duomenų bazė → Institucijų sąrašas Lietuvos energetikos institutas.