Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti moklso darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Plazminių technologijų laboratorijoje (0,25 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: vandens garo plazmos taikymo skystų ir kietų organinių atliekų konversijai į sintetines dujas tyrimai (technologijos mokslai).

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: gamtinių dujų ir oro mišinio, įmaišant sintetines dujas, degimo proceso tyrimai (technologijos mokslai).

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: radionuklidų sklaidos iš paviršinių radioaktyviųjų atliekų atliekynų dėsningumų bei šių atliekynų poveikio aplinkai tyrimas (technologijos mokslai).

Hidrologijos laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: ekstremalių hidrologinių reiškinių tyrimai (technologijos mokslai).

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Plazminių technologijų laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: plazminių technologijų taikymas aplinkosauginėse sistemose (technologijos mokslai).

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (1,0 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: termohidraulinių procesų skaitiniai tyrimai taikant CFD kodą (technologijos mokslai).

Hidrologijos laboratorijoje (0,5 et.)

Mokslinio darbo pobūdis: hidroenergetinių išteklių tyrimai (technologijos mokslai).

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriaus vardu;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2019 m.balandžio 19 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas