Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: biokuro, atgautojo kuro ir jų mišinių panaudojimas termokonversijos procesuose, vystant efektyvias ir aplinkai tvarias energijos gamybos technologijas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: ištirti parengto aktyviosios galios rezervų valdymo algoritmo ir prekybos rezervais koncepcijos tinkamumą Lietuvos sąlygomis (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

Hidrologijos laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: vandens telkinių hidromorfologiniai tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), (1,0 et.).

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

1) Mokslinio darbo pobūdis: procesų, vykstančių geologiniuose radioaktyviųjų atliekų atliekynuose, vertinimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje:

1) Mokslinio darbo pobūdis:integruotos išmaniosios ekosistemos sukūrimas ir demonstravimas (dirbtinio intelekto taikymas) (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (0,5 et.);

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2020 m. vasario 28 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Instituto veiklos dokumentai → Konkursų, atestacijos dokumentai arba www.lmt.lt → Disertacijos ir konkursai pareigoms → Lietuvos mokslo ir studijų konkursų eiti pareigas duomenų bazė → Institucijų sąrašas → Lietuvos energetikos institutas.