Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje:

1. Mokslinio darbo pobūdis: ekonominis modeliavimas mikro- ir makrolygmeniu (socialiniai mokslai, ekonomika) [1,0 et.];
2. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos įtakos aplinkai vertinimas, teršalų mažinimo technologijų ir aplinkosaugos priemonių analizė bei jų poveikio vertinimas (socialiniai mokslai, ekonomika) [1,0 et.].

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: sintetinių dujų gamybos ir jų perdirbimo į biometaną tyrimai, taikant katalitinius termocheminius procesus (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Plazminių technologijų laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: įvairios paskirties dangų formavimas plazminėmis technologijomis ir jų savybių tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos objektų konstrukcijų deterministiniai stiprumo ir irimo mechanikos, įskaitant protekio prieš suirimą koncepcijos taikymą bei nuovargio plyšio augimo prognozavimą, skaitiniai tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje:

1. Mokslinio darbo pobūdis: sistemų raidos ir funkcionavimo tyrimai ir matematinis modeliavimas (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.];
2. Mokslinio darbo pobūdis: gerovės visuomenės kūrimui skirtų modernių vadybos ir rinkodaros sprendimų energetikoje paieška ir tyrimai (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.].

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: energetikos sistemų su didele nepastovios generacijos šaltinių dalimi funkcionavimo ir energijos kainų kaitos tyrimai (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.].

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 11 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt.