Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: pažangių degimo ir dujinimo procesų tyrimas, technologijų kūrimas ir praktinis jų taikymas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 
eiti mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: atliekų termocheminė konversija į aukštesnės pridėtinės vertės produktus (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 
eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

  • Mokslinio darbo tema: įvairių rūšių biokuro (medienos, šiaudų ir nuotekų vandens dumblo) ir degimo produktų (dugno ir lakieji pelenai) sudėties ir savybių tyrimas technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
  • Mokslinio darbo tema: įvairių rūšių biokuro (medienos, šiaudų ir nuotekų vandens dumblo) deginimo ir KD atskyrimo įrangos efektyvumo tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius ir cheminius produktus (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

Moksliniam darbui, susijusiam su radioaktyviųjų atliekų šalinimo saugos vertinimu, atlikti (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: kietojo atgautojo kuro ir energijos gamybos proceso metu susidarančių medžiagų tyrimas (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), [0,5 et.].

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 3 d. 16 val. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt.

Reikalavimai pretendentams:

Pretendentai turi turėti kompetenciją atlikti mokslinį darbą skelbime nurodyta tema.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V5-1.5.2.

Šie reikalavimai bei Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų konkursų ir atestavimo pareigoms organizavimo tvarkos aprašą rasite https://lei.lt/apie-lei/veiklos-dokumentai/