Institutas dalyvauja dviejuose iš trijų patvirtintų jungtinės Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos tyrimų programos projektų

asociatyvi nuotrauka
asociatyvi nuotrauka. (CC 0)

Pirmojo jungtinės Baltijos ir šiaurės šalių energetikos tyrimų programos kvietimo finansavimas skirtas trims projektams,  iš kurių dviejuose dalyvauja ir Lietuvos energetikos institutas

Atranka buvo didelė – net 17 paraiškų

Pirmojo kvietimo metu Nordic Energy Research (NER) sulaukė 17 paraiškų, iš kurių 14 buvo atrinktos tolesniam vertinimui. Šias likusias 14 paraiškų vertino tarptautinių ekspertų grupė. 2019 m. spalio 31 d. Rygoje įvykusio Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos tyrimų programos tarybos susitikimo metu nuspręsta, kuriems projektams skirti finansavimą. Vieni iš pagrindinių atrankos kriterijų: kad pasirinktuose projektuose dalyvautų visos Baltijos šalys; platus dalyvaujančių institucijų ratas; aukštas mokslo ekspertų įvertinimas. Džiaugiamės, kad Lietuvos energetikos institutas, įveikęs aukštus Šiaurės šalių atrankos kriterijus, dalyvauja net dviejuose iš trijų atrinktų projektų.

Projektai, kuriuose dalyvauja Lietuvos energetikos institutas:

Greitas, lankstus ir saugus Baltijos šalių dekarbonizavimas – galima pažanga per ateinančius dešimt metų
(angl. Fast, flexible and secure decarbonisation of the Baltic states – possible progress in the next Ten years, FasTen)

Projekto metu bus analizuojama potenciali Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos sistemos raida ir ištirtos elektros jungčių plėtros ir sektorių apjungimo galimybės Baltijos šalyse. Be to, projektu siekiama ištirti, kaip būtų galima stiprinti regioninius elektros tinklus taip, kad šie užtikrintų stabilius elektros srautus. Stabilesni tinklai įgalintų spartesnę ir sklandesnę Šiaurės ir Baltijos šalių, bei dalies Vidurio Europos, dekarbonizaciją. „FasTen“ pasitelks modeliavimo įrankius, kad identifikuotų tokios plėtros kaštus ir naudą. Galiausiai, projekte bus tiriamos galimybės paspartinti transporto sektoriaus dekarbonizaciją naudojant elektrines transporto priemones.

Projektas nagrinės paminėtas tyrimų sritis sukurdamas bendrą viešą Šiaurės ir Baltijos šalių duomenų rinkinį, parengs scenarijus, atliks modeliavimą ir bendradarbiaus su Baltijos regiono suinteresuotosiomis šalimis.

Projektą vykdo Suomijos VTT Techninių tyrimų centras, Rygos technikos universitetas (Latvija) ir Lietuvos energetikos institutas. Jau įvyko įvadinis Konsorciumo posėdis ir planuojami susitikimai su suinteresuotomis šalimis.  Numatoma projekto pabaiga – 2021 m. spalio mėn.

Energijos pakankamumo integravimas į tvarios energetikos scenarijų modeliavimą
(angl. Integrating energy sufficiency into modelling of sustainable energy scenarios)

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamas Danijos, Latvijos ir Lietuvos atvejų analizei.

Projekto tikslas yra integruoti pakankamumo aspektus į tvarios energetikos scenarijų modelius. Projektu siekiama sukurti patobulintus energetikos scenarijus, apimančius pakankamumo, efektyvumo ir atsinaujinančios energijos derinį.

Aptariant darnaus vystymosi scenarijus, dažnai akcentuojama pasiūlos pusė, todėl šiuo projektu siekiama į šias diskusijas įtraukti ir paklausos pusę. Tikslas yra sudaryti sąlygas viešojo ir privačiojo sektorių politiniam dialogui, apimančiam tokius aspektus, kaip socialinių ir ekonominių bei reguliavimo pokyčių galimybės ir apribojimai.

Projektą vykdo Olborgo universitetas (Aalborg, Danija), INFORSE Europe (Danija), Green Liberty (Latvija) ir Lietuvos energetikos institutas.  Projektas jau gerai įsibėgėjęs – konsorciumas kartu su stebėtojais iš Švedijos, Norvegijos, Suomijos ir Estijos jau surengė 5–6 projekto susitikimus.
 

Apie programą

Jungtinė Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (angl. Baltic–Nordic Energy Research programme) buvo oficialiai įsteigta 2019 m. spalio 26 d., Kai Baltijos šalys ir Nordic Energy Research sutarė pasirašyti susitarimo memorandumą. Šiems trims atrinktiems projektams numatytas iki 2 metų truksiantis 4,5 mln. Norvegijos kronų (NOK) finansavimas.

Skaitykite daugiau apie programą projekto svetainėje ir susipažinkite su kvietimu teikti paraiškas Šiaurės ar Baltijos šalių doktorantų ir tyrėjų mobilumo bei tinklo veikloms (galutinis terminas: 2020 m. birželio 3 d. 13:00 (CEST).

Nordic Energy Research logo

Oficialus Nordic Energy Research pranešimas (anglų kalba):
https://www.nordicenergy.org/article/jbnerp-first-call-completed/?mc_cid=4f7e62b186&mc_eid=94e40341ce