LEI atstovai dalyvavo EERA renginiuose

Ruhr Universitete Bochume (Vokietija) sausio 24-25 d. vyko Europos energetikos mokslinių tyrimų aljanso (EERA) Energetikos sistemų integracijos jungtinės programos seminarai ir valdymo komiteto posėdis. Seminaruose aptarti Energetikos sistemų integracijos, pilotinių projektų svarbos, vandenilio energetikos technologijų plėtros ir energijos vartotojų elgsenos klausimai. Renginiuose dalyvavo LEI atstovai A. Tamošiūnas ir S. Rimkevičius.

A. Tamošiūnas pristato Žaliosios energijos miestelio LEI teritorijoje viziją.