„Eksperimentas“ paraiškų vertinimo rezultatai: LEI dalyvaus dviejuose teigiamai įvertintuose projektuose

Skatindama verslą imtis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei investuoti į inovatyvių gaminių ir paslaugų tobulinimą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal naują Europos Sąjungos (ES) priemonę „Eksperimentas“ paskirstė daugiau kaip 70 mln.
eurų investicijų. Pagal šią priemonę finansuojamos tiek Lietuvos regionuose, tiek visoje Lietuvoje veikiančių bendrovių vykdomos MTEP veiklos, taip pat įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama nauja ar plečiama esamos įmonės infrastruktūra. Gali būti finansuojamos visoje Lietuvos teritorijoje veikiančių įmonių ir naujų produktų bei technologijų sertifikavimo veiklos.

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) teigiamai įvertino 227 šalies įmonių paraiškas pagal priemonę „Eksperimentas“ Nr. 1 ir Nr. 2, ir pateikė jas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai galutiniams sprendimams. 2020 m. birželio 17 d. Ekonomikos ir Inovacijų ministro įsakymu patvirtintas sąrašas projektų, kuriems suteikiamas finansavimas.

Lietuvos energetikos institutas yra partneris dviejuose teigiamai įvertintuose ir finansavimui atrinktuose struktūrinių fondų priemonės “Eksperimentas” projektuose. Projektai bus vykdomi kartu su UAB „Enerstena“ ir AB Mašinų gamykla „Astra“. Projektuose LEI pagrindiniai partneriai bus Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija, Degimo procesų laboratorija, Branduolinių įrenginių saugos laboratorija.

Bendra UAB „Enerstena“ ir LEI paraiška surinko daugiausiai kokybės vertinimo balų iš 50 finansavimą gaunančių projektų, vertinimo skyriuje pagal sumaniosios specializacijos prioritetų įgyvendinimo programą kituose sektoriuose nei gyvybės mokslų sektorius.

Kartu su UAB „Enerstena” planuojama įgyvendinti projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technologijos MultiBET“, kurio metu atliekamų mokslinių tyrimų pagrindu bus kuriami naujų ekoinovatyvių biokuro naudojimui skirtų multifunkcinių produktų prototipai, o sukurti nauji gaminiai bus paruošti komercializacijai. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie UAB „Enerstena“ ilgalaikių tikslų, misijos – kurti, gaminti ir diegti efektyvias biomasės energetikos bei energijos taupymo sistemas, įgyvendinimo.

AB Mašinų gamykla „Astra“ įgyvendins projektą „Investicijos į labai didelių gabaritų talpyklų ir reaktorių su kavitaciniu maišymu sukūrimo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“. Šio projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas sukurti dvi naujas inovacijas: 1) visiškai gamyklines klientui pristatomas LDGT su kavitaciniu maišymu; 2) visiškai gamyklinius klientui pristatomus LDGR su kavitaciniu maišymu. Įgyvendindama projektą įmonė bendradarbiaus su Lietuvos energetikos instituto mokslininkais.

Dar viena bendra LEI paraiška su UAB „AXIS Tech” yra rezerviniame projektų sąraše ir jai taip pat tikimasi gauti finansavimą.

Išsamiau apie priemonės „Eksperimentas“ 1 ir 2 kvietimų rezultatus skaitykite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešime spaudai. external url