LEI dalyvavo 4-ajame Italijos – Lietuvos verslo forume

Ketvirtasis Italijos – Lietuvos verslo forumas vyksta spalio 19 d. Vilniuje. Gyvybingi Italijos ir Lietuvos ekonominiai santykiai – dvišalė prekyba per metus siekia daugiau nei 2,5 mlrd. eurų ir daug naujų investicinių projektų abiejose šalyse – susiduria su dvigubu iššūkiu – pilnai atsigauti po Covid-19 pandemijos ir rimtomis pasaulinės žiaurios agresijos, kurią Rusija Ukrainoje vykdo nuo 2022 metų vasario mėnesio, pasekmėmis.

Abiejų šalių verslo bendruomenė – tiek privati, tiek viešoji – raginama reaguoti ir prisitaikyti prie augančios infliacijos, rimtos Europos recesijos rizikos ir būtinybės toliau įgyvendinti Žaliąjį kursą, inovacijų procesus ir kelius į atsinaujinančią energiją ir tvarų transportą, kuriuos apibrėžė ir didžiąja dalimi finansuoja Europos Komisija. Šiame kontekste renginys leidžia abiejų šalių verslininkams aptarti šiuos naujus iššūkius ir būdus, kaip juos įveikti, skatinant identifikuoti ir plėtoti naujus bendradarbiavimo projektus.

Renginyje dalyvavo LEI direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas ir LEI Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas dr. Darius Milčius, forume pristatęs Institutą ir Vandenilio energetikos technologijų centrą.