LEI dalyvavo Continental Automotive Lithuania organizuotoje Energetikos ir aplinkos dienoje

Lietuvos energetikos instituto atstovai Marius Urbonavičius ir Rolandas Urbonas birželio 3 d. dalyvavo Continental Automotive Lithuania organizuotose Energetikos ir aplinkos dienose, kurių tikslas – susipažindinti su priemonėmis ir veiksmais, prisidedančiais prie žalesnės planetos kūrimo.
LEI renginyje dalyvavo su stendu „Žaliosios vandenilio technologijos neutraliai klimatui visuomenėje“.

Renginio metu pristatyta LEI žaliojo miestelio vizija, Lietuvos energetikos instituto tyrėjų pasiekimai vandenilio technologijų strityje. LEI Vandenilio energetikos technologijų centro tyrėjas Marius Urbonavičius stende vykdė demonstracinį eksperimentą, kurio metu buvo rodoma, kaip iš vandens išgaunamas žaliasis vendenilis ir elektra.