Lietuvos energetikos instituto Darbo tarybos rinkimai

2021 m. balandžio 8-9 d. vyks Lietuvos energetikos instituto Darbo tarybos rinkimai.

Išsamiau apie Darbo tarybos veiklą: https://lei.lt/apie-lei/struktura/darbo-taryba/
Darbo tarybą sudaro 5 instituto darbuotojai. Darbo tarybos kadencija yra trys metai.

Kviečiame iki 2021 m. kovo 25 d. teikti pasiūlymus dėl kandidatų į LEI Darbo tarybą.

Rinkimų tvarka:

1.    Darbo tarybos nariais gali būti renkami darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.
2.    Darbo tarybos nariais negali būti darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.
3.    Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą.
4.    Kandidato siūlymo/teikimo procedūrą sudaro:
4.1.    užpildyta pasiūlymo dėl kandidato į Darbo tarybos narius forma (1 priedas);
4.2.    pasiūlyto kandidato raštiškas sutikimas dalyvauti rinkimuose (2 priedas);
4.3.    dokumentų (1 ir 2 priedai) įteikimas rinkimų komisijai.

 

Rinkimų etapai:

LEI Darbo tarybos rinkimų etapai

 

LEI darbo tarybos rinkimų komisija:

Pirmininkas – Regina Kalpokaitė-Dičkuvienė,
sekretorė – Svetlana Petraitienė,
nariai – Vidas Lekavičius, Darius Justinavičius.

 

Pridedami dokumentai: