LEI delegacijos vizitas Alytuje, mašinų gamykloje „Astra“

2017 m. rugsėjo 11 d. įvyko LEI delegacijos (S. Rimkevičius, A. Tamošiūnas, G. Dundulis, N. Pedišius, M. Šeporaitis, M. Marčiukaitis) vizitas Alytuje, Mašinų gamykloje „ASTRA“ – didžiausioje metalo apdirbimo įmonėje Lietuvoje.

Vizito tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes dalyvauti bendrų mokslo-verslo projektų kvietime Intelektas LT 2017 bei įmonės energijos vartojimo audito atlikimo sąlygas. Įmonės vadovas dr. Vaidas Liesionis pristatė gamyklos veiklą, pagrindinius gaminius, papasakojo apie iššūkius, su kuriais susiduria įmonės specialistai, kurdami naujus gaminius Lietuvos ir Europos rinkai. Aptarti galimi gaminių projektavimo ir modeliavimo problemų sprendimo būdai, pasidalinta įvairių modeliavimo programų taikymo energetikoje patirtimi.
LEI atstovai taip pat aplankė įmonės gamybines patalpas, susipažino su gamybos procesais.

Vizito akimirkos: