LEI doktorantų istorijos. Vytautas Akstinas

Vytautas Akstinas

Vytautas Akstinas disertaciją apsigynė 2019 m. Dabar institute dirba Hidrologijos laboratorijoje vyresniuoju mokslo darbuotoju.

Nuo pat vaikystės buvau sužavėtas mus supančios gamtos, tad po mokyklos baigimo pasirinkau geografijos studijas, vėliau – hidrometeorologijos magistrantūros studijas. Norėjau, kad per visus mokslo metus įgytos teorinės žinios būtų taikomos ir praktikoje, todėl, pasitaręs su keliais dėstytojais, su nekantrumu laukiau stojimo į LEI doktorantūrą.

Kuo ypatingos studijos LEI?

Yra tekę girdėti, jog tam tikrose mokslo įstaigose pabaigtos doktorantūros studijos suteikia tvirtą teorinių žinių pagrindą, tačiau darbo rinkoje jos nėra pritaikomos praktiškai ir ne retais atvejais daktaro laipsnį įgiję jauni žmonės nebeturi kitos išeities, tik kaip keisti savo profesinės karjeros kelią į su mokslininkų darbu nesusijusias veiklas. Tuo tarpu LEI, nuo pat įstojimo į doktorantūrą pradžios, suteikia galimybę būti įdarbintiems ir prisidėti prie jau esamų ir būsimų mokslinių tyrimų, projektų bei užsakomųjų darbų. Tokiu būdu yra išlaikomas balansas tarp įgytų teorinių žinių ir praktinio jų taikymo, kuris savo ruožtu sukuria darbo vietą, kurioje gali pasilikti doktorantūros studijas pabaigę ir norintys tęsti mokslinį darbą jauni mokslo daktarai.

Ką suteikia LEI?

LEI suteikia puikias galimybes realizuoti save kaip jaunąjį mokslininką bei aprūpina visais reikalingais ištekliais pradedant techniniais ir baigiant finansiniais. Savęs realizacijos formų Lietuvos energetikos institute yra įvairių. Ko gero didžiausias mano pasiekimas yra LEI suteikta galimybė organizuoti tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją CYSENI (www.cyseni.com), kurios organizacinio komiteto pirmininku buvau 4 metus (2016-2019). Tai yra neįkainojama patirtis, kuomet į LEI atvyksta įvairių šalių jaunieji mokslininkai pasidalinti savo tyrimais, atradimais ir įžvalgomis, susijusiomis su energetikos tematika. Kiekvienais metais sulaukiame virš 70 konferencijos pranešėjų, todėl yra didelė atsakomybė užtikrinti, kad visi procesai vyktų sklandžiai, o iškilus nesklandumams – jie būtų maksimaliai greitai pašalinti. Todėl konferencijos organizavimo metu įgytos kompetencijos padeda susitvarkyti ir su iššūkiais, iškylančiais vykdant kitas mokslines veiklas.

Kokiomis veiklomis užsiimate LEI?

Šiuo metu, kartu su kitais laboratorijos kolegomis tiriame:

  • Lietuvos upių nuotėkio kaitos dėsningumus;
  • ekstremalius hidrologinius reiškinius ir jų formavimosi sąlygas;
  • klimato kaitos poveikį upių hidrologiniam rėžimui;
  • hidroelektrinių poveikį aplinkai ir vandens ekosistemoms;
  • vykdome nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus;
  • atliekame ekspedicinius tyrimus skirtingose Lietuvos upėse;
  • žinoma daug keliaujame ir užsiimame daugybe kitų veiklų.

Kaip matote mokslininko darbas yra dinamiškas bei įdomus ir tikrai neapsiriboja vien tarp laboratorijos sienų. LEI suteikia supratimą, kad esi teisingame kelyje, kai esi apsuptas bendraminčių ir palaikančio kolektyvo.