LEI doktorantūra: sinergija tarp praktinės ir mokslinės veiklos

„Dirbu įmonėje UAB „GVT LT“, kurios pagrindinė veikla yra naftos produktais užteršto grunto ir vandens valymas. Ilgainiui teko prisidėti prie įvairių pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo sprendimų paieškos, taikant naujus metodus ar tobulinant jau esamus. Glaudus kontaktas ir bendri projektai su akademine bendruomene leido suprasti, kad atliekami eksperimentiniai tyrimai yra svarbūs ir verti didesnio dėmesio. Tuo metu iškilo poreikis vykdomus eksperimentus įprasminti akademiniu lygmeniu – tai įgyvendinau įstodamas į Lietuvos energetikos instituto aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros studijas. Per ketverius studijų metus turėjau galimybę naudotis instituto moksline ir technologine baze, kuri man leido kokybiškai atlikti suplanuotus tyrimus ir tinkamai juos publikuoti tarptautiniuose leidiniuose bei dalyvaujant tarptautinėse konferencijose.

Dabar galiu drąsiai teigti, kad galima sėkmingai derinti darbą ir studijas, ypač kai turi vadovų ir kolegų palaikymą. Didžiausias privalumas dirbti ir studijuoti kartu yra tas, kad galima pasiekti sinergiją tarp praktinės ir mokslinės veiklos, aiškiau jausti versle iškylančią problematiką ir kryptingai ieškoti mokslinių jos sprendimo būdų.

Naudodamasis proga noriu padėkoti Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos komandai už bendradarbiavimą ir kartu atliktą darbą, taip pat studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei už nuoširdžią pagalbą visais studijų klausimais.“

LEI doktorantas Rimas Meištininkas

2024 m. priėmimas: https://www.lei.lt/doktorantura/priemimas-i-doktoranturos-studijas/
Priėmimo dokumentų pateikimas: birželio 5-20 d.
Studijų pradžia – rugsėjo 1 d.
Papildomas konkursas – spalio-lapkričio mėn.