LEI doktorantūros studijos – mokslinės karjeros galimybės, nepaisant geografinių kliūčių

Kaip suderinti doktorantūros studijas Kaune ir gyvenimą kitame mieste?

„Esu vilnietė, bakalauro ir magistro studijas baigiau Vilniuje, todėl rinktis doktorantūros studijas Lietuvos energetikos institute – kitoje mokslo institucijoje nei iki šiol, man buvo kiek nedrąsus žingsnis (ką jau kalbėti apie studijas kitame mieste). Bet, praėjus jau beveik dviem doktorantūros metams, galiu drąsiai teigti, kad tai buvo vienas geriausių mano sprendimų – turėjau galimybę dalyvauti Kauno technologijos universiteto dėstytojų dėstomose paskaitose (kurių dauguma vyko nuotoliniu būdu), o visa doktorantūros aplinka labai draugiška, pagarbi, įkvepianti mokslui. Kaip vieną iš doktorantūros LEI pliusų paminėčiau ir tai, kad nereikia dėstyti universitete, doktorantai skatinami išvykti į akademines išvykas, doktorantams suteikiama tikrai daug laisvės ir erdvės. Tereikia tik dirbti ir siekti užsibrėžto tikslo – mokslo daktaro laipsnio.“ – teigia LEI doktorantė Monika Grinevičiūtė.

„Nemažai metų kirbėjo noras grįžti į mokslinę veiklą, tačiau auginant vaikus ir užimant atsakingas pareigas darbovietėje, ne visada įmanoma tą derinti dar ir su mokslais. Tačiau studijuoti doktorantūroje Lietuvos energetikos institute nesutrukdė nei šios aplinkybės, nei gyvenimas kitame mieste. Iškilusius klausimus čia galima spręsti nuotoliu, o dalis paskaitų taip pat vyksta nuotoliniu būdu. Tad gyventi su šeima Vilniuje, o studijuoti Kaune – visai ne problema!“ – savo patirtimi dalijasi LEI doktorantė Viktorija Cholomskė.

Doktorantūros studijos LEI: https://www.lei.lt/doktorantura/
2024 m. priėmimas: birželio 3-20 d. Papildomas konkursas – spalio-lapkričio mėn.