LEI bendruose mokslo ir verslo projektuose

asociatyvi nuotr. Autorius – Bruce Guenter

2017 m. vasario  15 d. LR Ūkio ministerija paskyrė 38,2 mln. eurų finansavimą 98 mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektams įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“.

Kiekvienai sumaniosios specializacijos krypčiai buvo numatyta maksimali skiriama finansavimo lėšų suma, tad projektai konkuravo tarpusavyje 6 sumaniosios specializacijos kryptyse.
Kryptyje „Energetika ir tvari aplinka“ patvirtinti 9 projektai, kuriems įgyvendinti paskirtas per 3,7 mln. Eurų finansavimas.

Verslo įmonės, kaip pagrindinės projektų paraiškų teikėjos, diskusijose su Lietuvos energetikos instituto mokslininkais parengė dviejų projektų paraiškas, kurios abi buvo teigiamai įvertintos ir pateko į didžiausią finansavimą gavusių bendrų mokslo ir verslo projektų pirmąjį trejetą.

AB „Axis Industries“ kartu su LEI įgyvendins projektą, kurio tikslas – sukurti išmanią energijos vartojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos ir valdymo sistemą. Ketinama šilumos energijos vartotojams pasiūlyti naują, unikalų ir inovatyvų techninį sprendimą, suteikiantį galimybes kuo efektyviau naudoti centralizuotai tiekiamą šilumos energiją.  Per ES priemonę šiam projektui skirta 735323 Eurai, viso projekto vertė 1.5 mln. Eurų.

UAB „Enerstena“ kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Kauno technologijos universitetu sieks padidinti biokuro panaudojimo veiksmingumą ir sumažinti taršą. Šiam projektui realizuoti paskirtas 1,2 mln. Eurų finansavimas, viso projekto vertė siekia per 2.5 mln. Eurų.

 

Lentelė: Krypties „Energetika ir tvari aplinka“ projektai (pagal skirtą finansavimą).
Šaltinis: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Bendrovė Projektas Skiriama suma, Eur
UAB „Enerstena“, Lietuvos energetikos institutas ir Kauno technologijos universitetas Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas 1,203.539
UAB „Infoera“ ir UAB „Terra Modus“ Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra skirti inovatyvaus ir kompleksinio sprendimo statinių informacinių modelių kūrimui 766.560
AB „Axis Industries“ ir Lietuvos energetikos institutas Išmani energijos vartojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos ir valdymo sistema 584.988
UAB „GO-ERP“, UAB „GO-BI“ ir Vilniaus Gedimino technologijos universitetas Naujos,statinių būsenos diagnozavimo,ir auditavimo technologijos, panaudojant,unikalią 3D termovizijos,integruotą sistemą, sukūrimas efektyviam,energijos vartojimo sprendiniui,parengti 275.133
UAB „Elgama-elektronika“ Išmaniosios energijos apskaitos sistemos 265.513
UAB „Elgama sistemos“ Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai 243.304
UAB „Santaviltė“ MTEP veiklų vykdymas siekiant padidinti inovacinį bei ekonominį potencialą 174.445
UAB „Gitoma“ UAB „Gitoma investicijos į MTEP 136,178
UAB „Elektros inžinerija“ ir UAB „Modesa“ Išmaniųjų sistemų kūrimas 75.048