LEI hidrologai testavo naują srovės greičio matuoklį

LEI hidrologai Jiesios upėje

Birželio 23 d. dauguma žmonių keliavo į gamtą ar prie vandens telkinių, tikėdamiesi surasti paparčio žiedą ar į upę paleisti nupintą vainiką, tačiau LEI Hidrologijos laboratorijos mokslininkai prie upės keliavo kitu tikslu – ištestuoti savo naująjį srovės greičio matuoklį Valeport Model 801, veikiantį elektromagnetinių bangų principu.

Jiesios upėje ties Kaunu buvo atliekami srovės greičio bei upės gylio matavimai pasirinktame skerspjūvyje. Matavimai buvo atlikti ne tik naujuoju prietaisu, bet ir su garbų amžių pasiekusiu hidrometriniu suktuku (https://lt.wikipedia.org/wiki/Hidrometrinis_suktukas).

Palyginus apskaičiuotąsias Jiesios upės debito reikšmes paaiškėjo, kad skirtumas tarp matavimų tesiekia 6 %. Atsižvelgiant į tai, jog pats debitas atskirais atvejais apskaičiuojamas su 15-35 % paklaidomis, galime drąsiai sakyti, kad senasis prietaisas dar turi savyje parako.

📏 Didžiausias gylis: 49 cm

🚦 Didžiausias greitis: 0,262 m/s

🌊 Apskaičiuotas debitas: 0,238 m^3/s