LEI Hidrologijos laboratorija įsigijo droną, skirtą aerokartografavimo darbams atlikti

#LatLit #Interreg #TRANSWAT

Hidromorfologiniai tyrimai neapsiriboja vien tik antžeminiu upių ruožų vertinimu, kadangi tą puikiausiai galima atlikti ir moderniais bepiločiais orlaiviais (dronais). Todėl siekiant optimizuoti ir pagreitinti hidromorfologinius tyrimus Varduvos upėje, TRANSWAT projekto rėmuose, buvo įsigytas dronas, skirtas aerokartografavimo darbams atlikti. Kovo 8-9 dienomis projekto ekspertai Vytautas Akstinas ir Darius Jakimavičius dalyvavo dviejų dienų mokymuose, kurių metu buvo supažindinti su drono valdymo pagrindais, skrydžio planavimu bei surinktos vaizdinės medžiagos apdorojimu, o taip pat praktikoje išbandė įgytas teorines žinias.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat/
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.