LEI Hidrologijos laboratorijos tyrėjai pavasarį pradėjo vykdami į TRANSWAT projekto ekspediciją

#LatLit #Interreg #TRANSWAT

LEI Hidrologijos laboratorijos tyrėjai pavasarį pradėjo vykdami į šiais metais pirmąją TRANSWAT projekto ekspediciją. Projekto ekspertai Diana Meilutytė-Lukauskienė, Vytautas Akstinas ir Serhii Nazarenko 2021 m. kovo 1-3 dienomis vyko į ekspediciją, kurios metu skirtinguose Varduvos ir Kvistės upių ruožuose matavo pavasarinį potvynį.

Projekto „LLI-533 Bendras Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių valdymas (TRANSWAT)“ tikslas – užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPD) reikalavimų, bendrą vertinimą ir valdymą.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat/
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.