Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektus, skirtus studentų gebėjimų ugdymui

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Biomasės dalelės degimo metu susidarančių Na, K ir Ca radikalų optinės emisijos tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0003 finansuojamą Europos sąjungos fondų lėšomis. Projektas vykdomas pagal investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Projekto tikslas:
Įsisavinti neorganinių junginių pašalinimą iš biomasės ir prisotinimą tiksliniais elementais. Atlikti biomasės prisotintos tiksliniais Na, K, Ca elementais liepsnos spektroskopinę analizę.

Projekto rezultatai:
Įvykdžius projekto metu numatytas veiklas tikimasi nustatyti liepsnos chemiliuminescencinės priklausomybės, kurios įtakoja liepsnos fizikiniai parametrai, kuro ir oro tiekimo režimai, kuro sudėtis.

LEI degimo procesų laboratorija vykdydama šį projektą suteikia galimybę studentui įgyti patirties vykdant specifinių procesų, sukeliančių techninių problemų deginimo įrenginiuose, tyrimus. Taip pat vykdant projektą studentas įgis patirties, įgaus daigiau atsakomybės bei išmoks savarankiškai planuoti darbus už kuriuos bus atsakingas.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba