LEI ir TwinPeaks projekto organizuojamo iššūkio dalyviai lankėsi Kauno kogeneracinėje jėgainėje

TWIN-PEAKS iššūkyje dalyvauja trys studentų grupės po 4-5 asmenis, juos konsultuoja tyrėjų grupės, numatyti 6 ekspertai, kurie vertins grupių pristatymus spalio 29 d.
Iššūkio metu dalyvių grupės turi pasiūlyti jų manymu tinkamiausią technologiją ar procesą, kurio metu atliekos būtų paverstos į energetinius produktus, išvengiant tiesioginio jų patekimo į sąvartynus.

Studentai, pasirinkę dalyvauti TWIN-PEAKS projekto ir Lietuvos energetikos instituto remiamame iššūkyje, pagal iškeltus uždavinius, yra įsipareigoję atlikt šias užduotis:
✔️ Dalyvauti ekspedicijoje;
✔️ Atlikti viešą apklausą, klausiant visuomenės koks būdas yra priimtiniausias panaudoti/utilizuoti atliekas išsaugojant jų energetinę vertę. Rezultatus pristatyti renginio metu.
✔️ Pristatyti idėją renginyje ir apginti ją, pagrindžiant svariais argumentais.

Dalyviai spalio 18 d. savo pirmąją užduotį įvykdė lankydamiesi Kauno kogeneracinėje jėgainėje (KKJ). Ekspedicijos metu dalyviai domėjosi atliekų utilizavimu, keldami klausimus, kokios atliekos patenka į šiukšlių deginimo jėgainę ir kokie srautai joje yra utilizuojami.

Ekspedicijos metu užfiksuotas akimirkas galima peržiūrėti čia:


TWIN-PEAKS iššūkį remia tarptautinis konsorciumas TWIN-PEAKS bei Lietuvos energetikos institutas.
Daugiau informacijos apie projektą: www.twinpeaks-h2020.eu