LEI įvyko seminaras „LEI veiklos ir MTEP produktai bendradarbiavimui su Nacionaline Gynybos Pramonės Asociacija“

Lapkričio 29 d. LEI įvyko seminaras verslininkams „LEI veiklos ir MTEP produktai bendradarbiavimui su Nacionaline Gynybos Pramonės Asociacija“, kurį organizavo projekto Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0013 „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ vykdytojai, Nacionalinė Gynybos Pramonės Asociacija ir skaitmeninių inovacijų tinklas „EDIH4IAE.LT“. Seminare buvo pristatytos LEI bendradarbiavimo su verslu patirtys ir pasiekimai bei 25 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros produktai, tame tarpe ir keletas skaitmeninių inovacijų.

Po pristatymų, seminaro dalyviai lankėsi LEI mokslinėse laboratorijose: Vandenilio energetikos technologijų centre, Plazminių technologijų, Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų, Degimo procesų, Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijose, kur plačiau susipažino su LEI esančia MTEP infrastruktūra bei detaliau apžiūrėjo kuriamus MTEP produktus. Po vizito laboratorijose, vyko diskusija, kurioje aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp Asociacijai priklausančių verslo įmonių ir Instituto mokslininkų bei Asociacijos narių įtraukimas į klasterinio produkto (gamybos) procesą.