Įvyko LEI JMS seminaras „Moksliniai projektai“

2018 m. lapkričio 22 d. Lietuvos energetikos institute įvyko LEI Jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuotas seminaras „Moksliniai projektai“, kurio metu LEI doktorantūros komisijos narys dr. Egidijus Urbonavičius ir LEI Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas dr. Darius Milčius klausytojus supažindino su mokslinių tyrimų projekto samprata, projektų rengimo pagrindais, paraiškų rengimo ir jų ekspertinio vertinimo principais.