LEI komanda dalyvauja Eurosafe 2021 konferencijoje

2021 m. lapkričio 22-23 dienomis Lietuvos energetikos instituto komanda: Sigitas Rimkevičius, Algirdas Kaliatka ir Egidijus Babilas dalyvauja EUROSAFE 2021 konferencijoje, kurios metu pristatoma LEI ir Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos veikla. Konferencijoje LEI atstovai taip pat skaito net tris pranešimus:

• Numerical simulation of shock absorber used for safeguard of the spent nuclear fuel casks with spent fuel in case dropping (G. Dundulis, E. Babilas, V. Eidukinas);

• Assessment of airplane crash accident on RBMK type reactor building after plant final shutdown (V. Ragaišis, T. Kaliatka, P. Poškas, A. Kaliatka);

• Benchmarking on Assessment of Radiological Consequences (BARCO): First Results and further Challenges (Y. Kyrylenko, F. Rocchi, A. Slavickas, M. Ilvonen, H. Tielen).

Daugiau informacijos apie konferenciją: https://www.etson.eu/eurosafe