LEI mokslininkai kurs medžiagas, skirtas biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0175 finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti regimojoje šviesoje aktyvius fotokatalizatorius, tinkančius daugkartinei efektyviai biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai.

Gretutinis projekto tikslas – vykdant aukšto lygio mokslinius tyrimus, per bendrą patyrusių bei jaunųjų tyrėjų praktinę veiklą ir mokslinį bendradarbiavimą, pakelti Lietuvos tyrėjų mokslinę kvalifikaciją, įgyti daugiau žinių ir gilesnį procesų suvokimą.

Projekto uždavinys – vykdant bendrus aukšto lygio patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tyrimus, fizikiniais metodais sintezuoti TiO2 bei ZnO pagrindo fotokatalizatorius ir sistemingomis jų sudėties, struktūros bei kitų savybių modifikacijomis juos optimizuoti efektyviai daugkartinei regimąja šviesa aktyvuotai biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai

Projekto rezultatai

Projekto metu tikimasi sukurti keletą skirtingų TiO2 ir ZnO pagrindo fotokatalizatorių modifikacijų, kuriomis būtų galima efektyviai dezinfekuoti įvairias kompleksinio biologinio užterštumo nuotekas susidarančias tokiose ekologiniu požiūriu rizikingose vietose kaip skerdyklos, ligoninės ir pan. Egzistuojantys daugkartinio fotokatalizatorių panaudojimo iššūkiai bus sprendžiami atliekant tikslines fotokatalizatorių sudėties ir konstruktyvo modifikacijas. Be šių taikomųjų-technologinių sprendimų, įgyvendinant projektą taip pat bus pakelta tyrėjų kompetencija, publikuoti aukšto lygio moksliniai straipsniai ir sukurta kita mokslo produkcija.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba