LEI laimėjo 4 projektus narystei tarptautiniuose tinkluose

Lietuvos energetikos institutui suteiktas finansavimas dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektams įgyvendinti pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbtą kvietimą. Ši finansinė priemonė skirta efektyvinti tarptautinę tinklaveiką ir įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties bei aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu MTEP veikloms vykdyti.

Su Lietuvos mokslo taryba pasirašytos 4 projektų dotacijos sutartys dėl dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose. Projektai bus įgyvendinami iki 2026 m. kovo 1 d.:

• „Narystė Tvarios branduolinės energijos technologijų platformoje“ (angl. The Sustainable Nuclear Energy Technology Platform – SNETP). Projekto nr. – 10-039-P-0001-32.
Vadovas habil. dr. Algirdas Kaliatka, gautas finansavimas – 22 016,25 Eur.

• „Narystė Europos techninės saugos organizacijų tinkle“ (angl. European Technical Safety Organisations Network – ETSON). Projekto nr. – 10-039-P-0001-33.
Vadovas habil. dr. Algirdas Kaliatka, gautas finansavimas – 24 102,00 Eur.

• „Narystė Europos energetikos tyrimų aljanse“ (angl. European Energy Research Alliance – EERA). Projekto nr. – 10-039-P-0001-54.
Vadovas dr. Rolandas Urbonas, gautas finansavimas – 32 848,20 Eur.

• „Narystė Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijoje“ (angl. – European Association of Research and Technology Organisations (EARTO). Projekto nr. – 10-039-P-0001-55.
Vadovas dr. Sigitas Rimkevičius, gautas finansavimas – 42 935,40 Eur.

Projektų finansuojančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba, projektai finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.