LEI mokslininkai dalyvavo pirmojoje apžvalginėje projekto „TRANSWAT“ ekspedicijoje

2020 m. spalio 26-27 dienomis Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projekto Nr. LLI-533 „Bendras Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių valdymas (TRANSWAT) ekspertai (Jūratė Kriaučiūnienė, Diana Šarauskienė, Diana Meilutytė-Lukauskienė, Vytautas Akstinas, Aldona Jurgelėnaitė ir Serhii Nazarenko) iš Lietuvos energetikos instituto kartu su projekto ekspertu iš Gamtos tyrimų centro Tomu Virbicku dalyvavo pirmojoje apžvalginėje projekto ekspedicijoje, kurios metu buvo aplankyti skirtingi Varduvos upės ruožai.

Šios upės pasirinkimą tolimesniems tyrimams lėmė didelis Varduvos pažeistumo lygis ir intensyviai vykdoma antropogeninė veikla. Ant šios upės yra pastatytos net penkios mažosios hidroelektrinės, kurios formuoja kaskadinį upės reguliavimą. Vieno iš TRANSWAT projekto tikslų įgyvendinimui (siekiant įvertinti bei tvariai valdyti hidroelektrinių kaskadomis reguliuojamų upių vandens išteklius), projekto ekspertai ekspedicijos metu parinko reprezentatyvias Varduvos upės atkarpas, kuriose bus atliekami hidrologiniai, hidromorfologiniai ir ekologiniai tyrimai tolimesnių projekto veiklų metu.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat
Projektas finansuojamas iš: Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.