LEI mokslininkai lankėsi Vengrijos energetikos tyrimų centre

Lietuvos energetikos instituto mokslininkų vizitas Vengrijos energetikos tyrimų centre, pagal Lietuvos ir Vengrijos mokslo akademijų dvišalio bendradarbiavimo sutartį.

Spalio 17-18 dienomis Budapešte, Vengrijoje, EK (Centre for Energy Research) įvyko pirmasis seminaras surengtas pagal Lietuvos ir Vengrijos mokslo akademijų dvišalio bendradarbiavimo sutartį. Iš Lietuvos energetikos instituto (LEI) šiame susirinkime dalyvavo dr. Mindaugas Valinčius, dr. Stasys Gasiūnas ir doktorantė Justina Jaseliūnaitė. Pagrindinis seminaro tikslas pristatyti savo atstovaujamų institucijų veiklas, atliktus ir atliekamus eksperimentinius tyrimus bei modeliavimo darbus, kurie sietųsi su mažų modulinių reaktorių bendradarbiavimo tematika „Contribution to the development of Small Modular Reactor concepts for European Union“. Seminare pristatytos LEI ir EK institucijos ir pagrindinės jų veiklos sritys, pristatyti vykdomi projektai susiję su mažais branduoliniais reaktoriais, pristatyti tiek EK tiek LEI atlikti eksperimentiniai tyrimai bei LEI atliekami CFD skaičiavimai. Diskutuota apie branduolinių reaktorių saugą, taip pat apie avarijoms atsparaus kuro (ATF) taikymą šiuo metu eksploatuojamuose bei mažuose moduliniuose reaktoriuose.

Vizituojant EK laboratorijas buvo pristatyta daug eksperimentinių stendų, kurie skirti tirti kuro apvalkalų savybes juos hidridinant ir oksiduojant aukštoje temperatūroje. Taip pat buvo pristatyti didelio masto termohidrauliniai eksperimentai, skirti tirti procesus reaktoriaus aušinimo sistemoje pereinamųjų ar avarinių sąlygų metu. Išsamiau buvo pristatytas eksperimentas, skirtas tirti reaktoriaus kiauto aušinimą iš išorės, patalpas esančias po reaktoriaus kiautu užtvindant vandeniu (angl. in vessel melt retention). Keletas šių eksperimentų rezultatų gali būti pritaikomi tiriant mažų modulinių reaktorių aušinimo sistemas bei validuojant skaičiavimo programų paketus.

Susitikime vyko atvira diskusija dėl darbų, kuriuos būtų galima atlikti šio dvišalio bendradarbiavimo rėmuose.
Kolegos iš Vengrijos (EK) į LEI atvyks gruodį ir pristatys termohidraulinių eksperimentų duomenis, susijusius su pasyviu aušinimu natūralia cirkuliacija. LEI savo ruožtu svarstys atlikti šių eksperimentų skaitinę analizę taikant RELAP ir/ar CFD programų paketus.
Planuojamas bendras pranešimas, kurį galima bus pristatyti LEI vyksiančioje CYSENI tarptautinėje konferencijoje.

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas, Centre for Energy Research (Vengrija)