LEI mokslininkas dr. Darius Milčius dalyvavo renginyje Briuselyje

Kovo 21 d. LEI Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas dr. Darius Milčius dalyvavo Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuro (LINO) Briuselyje organizuotame renginyje „Vandenilis: trūkstama dėlionės dalis siekiant klimato neutralumo“.

Šio renginio tikslas – aptarti švaraus vandenilio vaidmenį ES energetikos sistemoje, ES iniciatyvas remti vandenilio tyrimus ir rinką bei pristatyti kokios veiklos yra vykdomos vandenilio srityje skirtingose šalyse. D. Milčius renginyje pristatė pranešimą apie vandenilio tyrimus ir plėtrą Lietuvoje.

Dalyviai turėjo galimybę bendrauti tarpusavyje ir aptarti bendradarbiavimo galimybes vandenilio srityje.

Daugiau informacijos: https://lino.lmt.lt/renginiai/hydrogen-the-missing-piece-of-the-puzzle-for-climate-neutrality/

Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuro Briuselyje LINO tikslas – padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvauti Europos Sąjungos mokslo finansavimo programose, būti pagrindiniu, greičiausiu ir patikimiausiu informacijos šaltiniu apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamose tarptautinėse programose.