LEI mokslininkės dalyvavo Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje

2024 m. birželio 25-28 d. Boğaziçi universitete Stambule (Turkijoje) vyko Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos (IAEE) 45-oji tarptautinė konferencija „Energetikos darnumas, saugumas, efektyvumas ir prieinamumas pereinamuoju laikotarpiu“ (IAEE 45th International Conference Istanbul 2024 „Energy Sustainability, Security, Efficiency and Accesability in Time of Transition“), skirta spręsti naftos ir dujų saugumo, klimato kaitos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ribojimo, energijos kainų neapibrėžtumo ir pasaulinio ateities energijos poreikių tenkinimo bei ilgalaikių technologijų galimybių klausimus. Konferencijoje aktyviai dalyvavo Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos narės dr. Inga Konstantinavičiūtė ir dr. Viktorija Bobinaitė.

Mokslininkės pristatė Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos ir Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros mokslinių grupių vykdomų ir atliktų tyrimų rezultatus. Pristatyti žodiniai pranešimai:
Dr. Inga Konstantinavičiūtė perskaitė pranešimą tema „Atsinaujinančių išteklių plėtros įtaka sausumos vėjo ir saulės energijos pelningumui Lietuvoje“ („Impact of renewables development on profitability of onshore wind and solar in Lithuania“, pranešimo bendraautoriai Paulius Kozlovas, Saulius Gudžius, Audrius Jonaitis, Viktorija Bobinaitė, Saulė Gudžiūnaitė ir Gustas Giedraitis) ir dr. Viktorija Bobinaitė – „Energijos efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose socialinio ir ekonominio poveikio vertinimas: Lietuvos atvejis“ (Assessment of socioeconomic impacts of energy efficiency in multifamily buildings: Case of Lithuania”, pranešimo bendraautoriai Rimantė Balsiūnaitė, Inga Konstantinavičiūtė ir Vidas Lekavičius)