LEI mokslininko projektas laimėjo Lietuvos mokslo tarybos finansavimą

Džiaugiamės LEI Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorijos mokslininko Pauliaus Vilkinio laimėtu LMT finansavimu projektui „Dalelių ir srauto elgsena mikro ir nano struktūrose“. Projektas laimėtas Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektų grupėje.

Apie projektą
Mikro- ir nano- lygmens struktūros naudojamos įvairiuose lab-on-a-chip, micro-total-analysis-systems ir MEMS įrenginiuose, kuriuose dalelių sraute valdymas atlieka svarbų vaidmenį. Viena pagrindinių mokslo sričių, panaudojanti dalelių gaudymo mechanizmus yra biomedicina. Šioje srityje hidrodinaminės gaudyklės naudojamos išrūšiuoti daleles pagal dydį ar kitus fizinius parametrus. Iš bendro biologinio mėginio srauto atskirtos dalelės toliau gali būti naudojamos kaip klinikiniai indikatoriai ligų nustatymui ar tolimesniems tyrimams atlikti.

LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vykdomo LMT Mokslininkų grupių projekto „Dalelių ir srauto elgsena mikro ir nano struktūrose“ tikslas yra eksperimentiniais ir skaitiniais metodais ištirti dalelių elgsenos, įskaitant atskyrimo, izoliavimo ir sulaikymo (trapping), mechanizmus mikro- ir nano- kanaluose, priklausomai nuo tų kanalų geometrinių parametrų ir tekėjimo režimo, tokiu būdu nustatant fundamentalius dėsningumus, lemiančius dalelių sulaikymo efektyvumą. Šiame projekte bus derinami eksperimentiniai srauto vizualizacijos matavimai su molekulinės dinamikos modeliavimais, leidžiančiais praplėsti eksperimentinių matavimų ribas iki nano lygmens.

Šiuo projektu bus siekiama pagilinti fundamentalų supratimą apie mikro- ir nano- dalelių sulaikymo mechanizmą mikrosrautuose. O gautos žinios apie nanodalelių elgseną nanosraute prisidės prie mikro- ir nanofluidinių technologijų plėtros.

Projekto terminai: 2021.04.01- 2024.03.31
Skirtas finansavimas: 149 996 Eur

LMT finansavimą laimėję projektai: https://www.lmt.lt/lt/doclib/qs3oobo6ixrn6wbtfawp4hxt592h2pjp

Mokslininkų grupių projektai – priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Siūlomai temai mokslininkai rengia mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.

Konkursai vyksta humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektų ir gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektų grupėse.