LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo vadybininkai lankėsi AB „Klaipėdos nafta“

LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) vadybininkai Aurimas Kontautas ir Mindaugas Milieška šių metų liepos 27 d. lankėsi bendrovėje AB „Klaipėdos nafta“, kur susitiko su bendrovės „Klaipėdos nafta“ Naftos terminalų aptarnavimo vadovu Andriumi Šulskiu, SGD Komercijos skyriaus projektų vadove Rūta Daukšaite.

Susitikimo tikslas buvo aptarti Lietuvos energetikos instituto galimybes prisidėti prie AB „Klaipėdos nafta“ inovatyvių projektų vykdymo nuotekų valymo, atskyrimo, gerinimo, deginimo srityse. Susitikimo metu apžiūrėta turima AB „Klaipėdos nafta“ infrastruktūra, laboratorinė bazė, esamos filtravimo sistemos bei nuotekų ir kitų produktų kaupimo talpyklos. AB „Klaipėdos nafta“ personalas pristatė savo turimas technologijas, vykdomus darbus, problematiką, plėtros planus. Aptariant plėtros planus diskutuota apie AB „Klaipėdos nafta“ atliktus eksperimentinius ir mokslinius nuotekų išvalymo tyrimus. Aptartos tolimesnės galimybės atlikti cheminių, membraninių, elektrolizės, plazminių bei kitų technologijų panaudojimo analizes, siekiant atskirti, išvalyti, sudeginti į AB „Klaipėdos nafta“ tiekiamas skirtingų koncentracijų ir sudėties nuotekas.