LEI Mokslo tarybos posėdis (2018-06-19)

2018 m. birželio 19 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu apžvelgta Lietuvos ir instituto dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir kitose tarptautinėse mokslo programose statistika – aptarti pasiekimai ir probleminiai klausimai, taip pat apžvelgti Instituto dalyvavimo Lietuvos institucijų iš valstybės ir struktūrinių fondų lėšų finansuojamuose programose rezultatai. Tarybos pirmininkas E. Ušpuras bei instituto direktorius S. Rimkevičius tarybos narius supažindino su naujausia informaciją apie rengiamą LR Technologijų ir inovacijų įstatymą. Aptarti klausimai susiję su LEI Mokslo padalinių vadovų veiklos vertinimo kriterijais, papildytas LEI Mokslo padalinių vadovų skyrimo tvarkos aprašas. Posėdžio pabaigoje Tarybai pristatyti LEI Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos (14 lab.) pasiekimai ir veiklos planai.