LEI Mokslo tarybos posėdis (2018-09-27)

2018 m. rugsėjo 27 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu instituto direktorius S. Rimkevičius Tarybai pristatė kartu su direkcija parengtą LEI savianalizės ataskaitą. Taip pat posėdžio metu aptartos naujos 2019 m. Finansinės veiklos nuostatų gairės, pristatyti LEI Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos pasiekimai ir veiklos planai, iškelti kandidatai Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriuje energetikos specialybės vietai užimti.