Įvyko Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2019 m. sausio 25 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu aptarti ir patvirtinti 2019 m. Instituto finansinės veiklos nuostatai, svarstyta ir patvirtinta iš Valstybės biudžeto finansuojamų mokslinių tyrimų programa, aptartos Instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos 2018 m. ataskaitos. Posėdžio metu taip pat patvirtinti Instituto mokslo padalinių vadovų skyrimo tvarkos bei mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašai. Tarybai pristatyta mokslo studija „Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti“, aptartas Instituto Mokslo tarybos 2019-jų metų darbo planas.