Įvyko Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2019 m. vasario 28 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu apsvarstyta ir patvirtinta Instituto direktoriaus 2018 m. instituto veiklos ataskaita, Direkcijos 2018 m. įsipareigojimų vykdymas bei planai 2019 metams. Instituto Mokslo tarybos komisijų vadovai pristatė darbo planus. Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas N. Pedišius pristatė laboratorijos pasiekimus ir veiklos planus. Posėdyje pristatyta, svarstyta ir patvirtinta Instituto tyrėjų publikacijų tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir patentų skatinimo tvarka.