Įvyko Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2020 m. vasario 6 d. įvykusiame Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdyje patvirtinti 2020 m. instituto finansinės veiklos nuostatai. Aptartas Instituto ilgalaikių programų vykdymas. Direktorius pristatė Instituto vaidmenį ir tikslus Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos (RTO Lithuania) veikloje. Mokslo tarybos pirmininkas pristatė Mokslo tarybos 2020 m. darbo planą, kuris buvo patvirtintas.

Direktorius pristatė Instituto teisinės formos keitimo iš valstybės biudžetinės į viešąją įstaigą poreikį ir privalumus. Mokslo taryba vienbalsiai pritarė kreipimuisi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl teisinės formos pakeitimo.

Direktorius taip pat pristatė situaciją Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje. Pateikta mokslo veiklos krypčių, pasiekimų, mokslinio personalo ir finansinė situacija. Mokslo taryba pritarė Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos kaip struktūrinio vieneto statuso panaikinimui.