Rinkimai į Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybą

2019 m. birželio 20 d. nuo 10 val. iki 13 val. Lietuvos energetikos instituto (LEI) Posėdžių salėje (202 kab.) vyks Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimai.

Kandidatų iškėlimas baigiamas likus 1 savaitei iki rinkimų datos. Kandidatūros keliamos tokia tvarka:
• Mokslo darbuotojų ir administracijos kandidatūras siūlo instituto padaliniai. Keliamas 1 kandidatas nuo 10 Mokslo padalinių mokslo darbuotojų ir Administravimo padalinio darbuotojų (trupmenas apvalinant iki artimiausio sveiko skaičiaus). Instituto padaliniai gali kelti ir kitų institucijų atstovus prieš tai gavę oficialų siūlomos įstaigos atstovo raštišką sutikimą.
• Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovų kandidatūros pateikiamos siunčiant oficialius kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų raštus Instituto direktoriaus vardu kartu su kandidato gyvenimo aprašymu (ne daugiau 1 psl.).
• Rinkimų komisija pagal padalinių susirinkimo protokolus bei gautas kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovų kandidatūras tvirtina 2 atskirus kandidatų sąrašus: 1) Mokslo padalinių mokslo darbuotojų ir Administravimo padalinio darbuotojų bei 2) ne Instituto darbuotojų.

Rinkimų komisija tvirtina rinkėjų ir kandidatų į Tarybą sąrašą, kontroliuoja rinkimų teisėtumą, sprendžia ginčus.

Įregistruotų kandidatų sąrašą Rinkimų komisija viešai skelbia likus 1 savaitei iki rinkimų datos.

Išsamesnė informacija:

Direktorius
Sigitas Rimkevičius