LEI pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Bukarešto ekonomikos studijų universitetu

Moksliniai mainai yra būtini institucijoms plėtojant švietimo ir mokslinių tyrimų veiklą. Todėl yra džiugu, jog atsižvelgiant į abipusį interesą ir skatinant tarptautinį mokslo institucijų bendradarbiavimą, Lietuvos energetikos institutas ir Bukarešto ekonomikos studijų universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį akademinėje ir mokslinių tyrimų veiklos srityse.

Nutarta, jog bendradarbiavimas akademinėje ir mokslinių tyrimų veiklos srityse apims šias veiklas:

1. Dalijimasis mokslininkų patirtimi bei akademine medžiaga, siekiant skatinti bendrus seminarus, kursus, konferencijas, paskaitas, mokslinius tyrimus.
2. Doktorantų mobilumo veikla studijų metu.
3. Bendri mokslinių tyrimų projektai.
4. Doktorantūros temų aptarimai.
5. Doktorantų mainai.
6. Bendradarbiavimas organizuojant seminarus, dirbtuves ar kitą akademinę veiklą.
7. Bendradarbiavimas doktorantūros studijų srityje.
8. Universiteto ir instituto darbuotojų mainai arba abipusiai vizitai į abi institucijas.
9. Ar bet koks kitas galimas bendradarbiavimas.