LEI plės Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus veiklą

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0022 „LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus (MTEPIPS) veiklos skatinimas“.

Pagrindinė projekto metu sprendžiama problema – nepakankamas žinių, technologinių ir inovacinių spendimų komercinimas LEI dėl MTEPIPS personalo trūkstamos kompetencijos. Problemos sprendimui planuojama sustiprinti MTEPIPS šešiais ekspertais – vadybininkais, turinčiais patirties bendradarbiavime su Lietuvos verslu trijose sumaniosios specializacijos kryptyse.

Siektini projekto rezultatai – MTEPIPS išsivystymas iki Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro, kuriame projekto pabaigoje dirbs 9 darbuotojai, o trečius metus po projekto instituto vykdomo sutarčių su įmonėmis finansinė vertės padidėjimas sieks 60 proc.

Projekto finansavimo suma – 364 133,24 Eur.
Projekto vykdymo trukmė – 3 metai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas