LEI priimtas į Europos Mokslinių tyrimų ir technologijos asociaciją (EARTO)

Lietuvos energetikos institutas buvo priimtas į Europos Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociaciją.

„Lietuvos energetikos institutas džiaugiasi tapęs EARTO dalimi. EARTO dalyvauja Europos mokslo politikos formavime, aktyviai teikia siūlymus „Europos horizonto“ programai. EARTO nariai ypač aktyvūs vykdant projektus ES Žaliojo kurso, žaliojo vandenilio energetikos, skaitmenizavimo ir kitose prioritetinėse ES tyrimų srityse. LEI įsitraukimas į EARTO padės praplėsti ryšius su giminingais mokslo centrais ir institutais ir suteiks daugiau galimybių Lietuvos energetikos institutui įsitraukti į tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę.“ – teigė LEI direktorius dr. Sigitas Rimkevičius.

Ši asociacija vienija daugiau nei 350 stipriausių Europos neuniversitetinių mokslinių tyrimų institutų ir centrų iš daugiau nei 20 šalių, kurių pagrindinė veikla yra koncentruota į taikomuosius mokslinius tyrimus bei technologijų kūrimą ir vystymą.

EARTO narių sąrašas: https://www.earto.eu/about-earto/members/

Šaltinis: https://www.earto.eu/earto-network-welcomes-a-new-member-lei-lithuania/