Aptartos instituto mokslininkų galimybės prisidėti prie Ukrainos energetikos sektoriaus vystymo

Šiuo metu Lietuvos ir Ukrainos elektros energetikos sektoriuose vyksta plataus masto pokyčių, susijusių su atsinaujinančių energijos išteklių technologijų integracija, išmaniųjų tinklų technologijų diegimu, siekiant padidinti tinklų valdomumą, patikimumą ir efektyvumą. Abiejose šalyse vykdomi labai panašūs darbai, apimantys ir sinchronizacijos klausimus su žemyninės Europos elektros tinklais, bei elektros ir galios atsargų rinkų kūrimu/plėtra ir integracija.

Ukrainos elektros energetikos sektoriaus organizacijų kvietimu š. m. rugsėjį Kijeve buvo suorganizuoti trijų dienų susitikimai su Lietuvos energetikos institutu ir Mokslo, inovacijų technologijų agentūra (MITA), kuri prisidėjo organizuojant šiuos susitikimus.

Susitikimai, kuriuose dalyvavo abiejų šalių ekspertai, vyko pagrindinėse organizacijose, prisidedančiose formuojant Ukrainos energetikos politiką: Nacionaliniame Ukrainos technikos universitete, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Elektrodinamikos institute ir CIGRE organizacijoje.

CIGRE organizacija įkurta 1921 m. ir yra didelių elektros energetikos sistemų taryba, veikianti ne pelno siekiančios  tarptautinės asociacijos principais bei remianti viso pasaulio elektros energetikos sistemų ekspertų bendradarbiavimą per 58 nacionalinius komitetus. Organizacijos veikloje dalyvauja mokslininkai, inžinieriai, tiekėjai, sprendimų priėmėjai iš daugiau kaip 90 Pasaulio šalių. 2016-2018 m. Ukrainos nacionalinis komitetas pirmininkauja regioniniam pietryčių Europos komitetui.

Susitikimuose dalyvavo Ukrainos valdžios, asociacijų, elektros tinklų operatorių, elektrinių, projektavimo organizacijų ir rangovų įmonių bei mokslo atstovai.

Lietuvos energetikos institutui atstovavo direktorius dr. Sigitas Rimkevičius, pristatydamas instituto vykdomas veiklas, tarptautinius projektus bei turimas kompetencijas, ir Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos vadovas dr. Virginijus Radziukynas, pristatydamas vykdomus tyrimus elektros energetikos srityje bei ES politiką, susijusią su elektros energetikos sistemų (apimant ir išmaniųjų tinklų technologijas) vystymu. MITA atstovavo Mantas Našlėnas

Susitikimų metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Lietuvos energetikos instituto ir Nacionalinio Ukrainos technikos universiteto bei Ukrainos nacionalinės mokslų akdemijos Elektrodinamikos instituto, siekiant vykdyti bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus, susijusius su tyrimais ir verslo įmonių konsultavimu, itin daug dėmesio skiriant paraiškų teikimui į  tarptautines tyrimų programas, taip sutelkiant ir panaudojant turimas kompetencijas.

Lietuvos energetikos instituto ir MITA atstovų nuomone, susitikimai buvo itin sėkmingi ir produktyvūs, jų metu sutartos tolesnės galimos bendrų darbų kryptys, kurių praktiniai rezultatai būtų pritaikyti diegiant išmaniųjų tinklų sprendimus Ukrainos elektros tinkluose, vykdant sinchronizacijos su žemyninės Europos elektros tinklais darbus, rengiant Ukrainos nacionalinę energetikos strategiją, atsižvelgiant į energetinį saugumą.

Artimiausiu metu numatyti susitikimai Ukrainoje, vienas jų  – Ukrainos Energetikos ir anglies pramonės ministerijoje, bei Lietuvoje, siekiant toliau plėtoti bendradarbiavimą ir vykdyti konkrečias veiklas, kurios duotų naudos abiejų šalių energetikos sektoriams.