LEI projektai: „ICEREG“ – Ledo sangrūdų potvynių rizikos valdymas Latvijos ir Lietuvos regionuose besikeičiant klimatui

2024 m. kovo 9 d. pradėtas vykdyti „Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027“ programos projektas „ICEREG“ (Ledo sangrūdų potvynių rizikos valdymas Latvijos ir Lietuvos regionuose besikeičiant klimatui).

Projekto „ICEREG“ tikslas yra pagerinti ledų sangrūdų potvynių rizikos valdymą, kuriant išsamius potvynių žemėlapius ir tobulinant ledų sangrūdų susidarymo koncepcinį modelį, ypač atsižvelgiant į klimato kaitą. Nors Latvija ir Lietuva į savo prisitaikymo prie klimato kaitos planus įtraukė potvynių rizikos mažinimą ir valdymą, ledų sangrūdų dinamika lieka neištirta. Ledo sangrūdos, kaip papildomas potvynių rizikos šaltinis, kelia didelį pavojų dėl plataus masto užtvindymo ir didelės žaląos Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų bendruomenėms ir ekonomikai. Ledo sangrūdų nenuspėjamumas dar labiau padidina iššūkį, todėl būtina geriau suprasti meteorologines ir hidrologines sąlygas, lemiančias potvynių susidarymą. Bendra-darbiaujant tarptautinėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms bei mokslinių tyrimų organizacijoms, projekto metu bus siūloma ir tikslinėms grupėms perduoti tyrimų patirtį, siekiant pagerinti ledo sangrūdų potvynių valdymą įvertinus klimato kaitą. Bus sumodeliuotos ir kartografuotos Latvijos ir Lietuvos ledo sangūdų pažeidžiamos teritorijos. Sukurtas modelis bus taikomas siekiant pagerinti esamą ankstyvojo perspėjimo sistemą, naudojant informaciją apie ledo sangrūdų potvynius. Todėl projektas „ICEREG“ gerokai padidins Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų, susiduriančių su ledo sangrūdų potvynių ir klimato kaitos keliamomis problemomis, saugumą ir prisitaikymą.

Projektas vykdomas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027“ programos lėšomis.
Daugiau informacijos: https://www.lei.lt/projektas/icereg/