LEI stiprina bendradarbiavimą su verslu – pasirašyta mokslo ir naujų technologijų vystymo energetikos srityje sutartis

2018 m. balandžio 3 d. Lietuvos energetikos institutas kartu su Kauno technologijos universitetu bei bendrovėmis UAB „Enerstenos grupė“ ir AB „Kauno energija“, pasirašė Bendradarbiavimo biomasės energetikos srityje sutartį.

Sutartimi organizacijos įtvirtino susitarimą vystyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą energijos gamybos ir biokuro srityje, siekti efektyvesnio mokslinių tyrimų rezultatų įdiegimo pramonėje, tobulinti energijos gamybos įrenginius bei procesus, mažinti energijos gamybos savikainą bei teršalų emisijas, kurti naujas energijos gamybos iš biokuro ir biomasės technologijas, dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose bei bendradarbiauti studijų programų rengimo ir tobulinimo procese.

Lietuvos energetikos institutas (LEI) tęsia sėkmingą mokslo–verslo bendradarbiavimą tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu. Instituto įgytos ilgametės patirties dalyvaujant tarptautiniuose ES projektuose bei išplėtotų ryšių pagalba pritraukiami stambūs užsienio partneriai – mokslo bei verslo organizacijos, o ilgametė bendradarbiavimo su partneriais Lietuvoje patirtis leidžia kartu parengti sėkmingas paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams Lietuvoje ir užsienyje (Intelektas LT, Horizon 2020, InoklasterLT):

• Lietuvos energetikos institutas kartu su UAB „Enerstenos grupė“ ir Kauno technologijos universitetu įgyvendina projektą „Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas“, kurio metu siekiama sukurti ir pateikti rinkai inovatyviais sprendimais grįstus 9 naujus produktus, pasižyminčius itin aukštu ekologiškumu (kietųjų dalelių ir NOx išmetimų mažinimas) ir ekonomiškumu (efektyvesnis degimo proceso valdymas).

• UAB „Enerstenos grupė“, LEI bei AB „Kauno energija“, vadovaujant Suomijos VTT taikomųjų mokslinių tyrimų institutui, bendradarbiauja kurdamos naujas biomasės panaudojimo technologijas. Elektrai, šilumai, biometanui išgauti panaudojamas platus žaliavų spektras – medienos pramonės ir žemės ūkio atliekos, kai kurios komunalinių ir pramonės šiukšlių rūšys.

• Ieškant būdų kaip efektyviai ir naudingai apkrauti biokuro jėgaines ištisus metus, apjungiamos biokuro ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) technologijos. Pasitelkiant perteklinę saulės ir vėjo energiją vasaros metu biomasės jėgainėse gaminami sintetiniai angliavandeniliai, kurie gali būti panaudojami kaip alternatyva įprastiniams automobilių degalams (H2020 projektas „FLEXCHX“ – VTT, LEI, Enerstena, Kauno energija).