LEI tyrėjai dalyvavo konferencijoje „Energetikos, vandens ir aplinkos sistemų darni plėtra“, Kroatijoje

2023 m. rugsėjo 24-29 d. Dubrovnike (Kroatija) vyko 18-oji konferencija „Energetikos, vandens ir aplinkos sistemų darni plėtra“ (18th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES), skirta tobulinti ir skleisti žinias apie metodus, politiką ir technologijas, kuriomis siekiama didinti plėtros tvarumą atsiejant augimą nuo gamtos išteklių naudojimo ir pereinant prie žiniomis grindžiamos ekonomikos bei visa tai daryti atsižvelgus į ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius darnaus vystymosi ramsčius. Konferencijoje aktyviai dalyvavo Lietuvos energetikos instituto mokslininkai – Degimo procesų laboratorijos vadovas dr. Nerijus Striūgas ir dokt. Ieva Kiminaitė, o taip pat Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos v.m.d. Viktorija Bobinaitė. LEI mokslininkai vykdomų ir atliktų tyrimų rezultatus pristatė žodinių ir stendinių pranešimų sesijose.

Dr. Nerijus Striūgas skaitė pranešimą tema „Katalitinis naudotų veido kaukių dujinimas vandeniliu praturtintų dujų gamybai“ (H2 Rich Syngas Production by Catalytic Gasification of End of Life Face Masks, pranešimo bendraautoriai Nerijus Striūgas, Kęstutis Zakarauskas, Justas Eimontas, Adolfas Jančauskas), dokt. Ieva Kiminaitė – „Plastiko atliekų perdirbimas į anglį karbonizacijos būdu – cheminio apdorojimo poveikio tyrimas“ (Plastic Waste Conversion to Solid Carbon Through Carbonisation – the Impact of Chemical Pre-Treatment Conditions, pranešimo bendraautoriai Ieva Kiminaitė, Nerijus Striūgas, Justas Eimontas, Kęstutis Zakarauskas) ir v. m. d. Viktorija Bobinaitė – „Importo diversifikavimas ES šalyse: energijos ir energijos gamybos technologijų atvejis“ (Import Diversification in EU Countries: the Case of Energy and Energy Generation Equipment, pranešimo ir straipsnio bendraautoriai Vidas Lekavičius, Rimantė Balsiūnaitė, Viktorija Bobinaitė, Inga Konstantinavičiūtė, Kristina Rimkūnaitė, Dalia Štreimikienė). Ji taip pat taip pat dalyvavo stendinių pranešimų sesijoje ir vertinimo komisijai pristatė atliktą darbą tema – „Skirtingų tipų saulės panelių gyvavimo ciklo vertinimas: Lietuvos atvejis“ (Life Cycle Assessment of Different Types of Solar Photovoltaic Panels: the Case of Lithuania, pranešimo ir straipsnio bendraautoriai Inga Konstantinavičiūtė, Viktorija Bobinaitė, Vidas Lekavičius ir Ugnė Venckūnaitė).