LEI tyrėjas Vytautas Akstinas birželio 30 d. pristatė pranešimą Europos komisijos ECOSTAT darbo grupės organizuotame seminare

👨‍💼 LEI Hidrologijos laboratorijos v. m. d. Vytautas Akstinas birželio 30 d. Europos komisijos ECOSTAT darbo grupės organizuotame seminare „ECOSTAT workshops on E-flows“ pristatė kartu su Gamtos tyrimų centro (GTC) mokslininku dr. Tomu Virbicku paruoštą pranešimą apie pirmuosius ekologinio nuotėkio vertinimo žingsnius Lietuvoje. Pranešime buvo apžvelgti pagrindiniai bendri LEI ir GTC įvykdyti projektai, kurių metu buvo vertinamas ekologinis nuotėkis (angl. e-flow), o taip pat pristatytos pirmosios metodinės įžvalgos kaip ekologinis nuotėkis galėtų būti nustatomas Lietuvos sąlygomis.