LEI tyrėjas Vytautas Akstinas pelnė LMA apdovanojimą

2022 m. balandžio 12 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo metu vyko Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslo darbų konkursų laureatų apdovanojimai. LMA prezidiumo nutarimą dėl 2021 metų LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkurso laimėtojų perskaitė LMA viceprezidentas Z. Dabkevičius.

Remiantis konkurso rezultatais, skirta dvylika jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premijų bei trys pagyrimo raštai, kuriuos teikė LMA prezidentas J. Banys.

LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslo darbų konkursų laureatų apdovanojimuose, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje apdovanojimą gavo LEI Hidrologijos laboratorijos tyrėjas dr. Vytautas Akstinas už darbą „Lietuvos upių istorinių ekstremalių hidrologinių reiškinių vertinimas ir jų prognozė klimato kaitos sąlygomis“.

Sveikiname.

Skaitykite daugiau: http://www.lma.lt/news/1530/38/Ataskaitinis-LMA-nariu-visuotinis-susirinkimas