LEI vadovų vizitas UAB „Enerstena“

2020 m. liepos 3 d. LEI direktorius S. Rimkevičius kartu su direktoriaus pavaduotojais R. Baku ir R. Urbonu vyko į UAB „Enerstena“ būstinę. Susitikimo metu buvo apžiūrėta „Enerstenos“ kuriama eksperimentinė laboratorija ir tyrimų stendas, aptartos partnerystės perspektyvos bei kartu vykdomi projektai.

Institutas kartu su „Enerstena“ neseniai laimėjo struktūrinių fondų priemonės „Eksperimentas“ finansavimą bendram projektui „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technologijos MultiBET“. Projekto metu atliekamų mokslinių tyrimų pagrindu bus kuriami naujų ekoinovatyvių biokuro naudojimui skirtų multifunkcinių produktų prototipai, o sukurti nauji gaminiai bus paruošti komercializacijai.

Su šia įmone taip pat vykdomas „Horizontas 2020“ projektas „FLEXCHX“, kurio tikslas yra sukurti lanksčią biodegalų gaminimo technologiją, proceso metu panaudojant sezoninę perteklinę elektros energiją, o sugeneruotus atliekinius šilumos srautus integruoti į esamas ar naujas šilumos ir elektros gamybos jėgaines.